บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

News And Events

งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

1-11 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา น้องพรเข้าร่วมออกบูธ ในงาน "ประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด" ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ไฮไลท์ในงาน

- ไหลเรือไฟโชว์ ลานพนมนาคา

- การเเข่งขันเรือยาว หน้าวัดพระอินทร์แปลง

- ถนนคนเดินหอนาฬิกา งานกาชาด สวนสนุก คาราวานสินค้า

- สินค้านาทีทอง จาก น้ำจิ้มน้องพร

ข่าวสารและกิจกรรม  ล่าสุด

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top