เกี่ยวกับเรา

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ในนาม “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มโหฬาร เมอชานไดส์ จำกัด ” เป็นธุรกิจในครัวเรือน ผลิตสินค้าประเภทน้ำจิ้มภายใต้ยี่ห้อ Chilli Fresh และ Juicy Fresh โดยขณะนั้นทางเราขาดความพร้อม บวกกับเรื่องประสบการณ์ในการทำการตลาด จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกหลาย ธุรกิจ 

          จนกระทั่งปี 2542 ได้ผลิตน้ำจิ้มเนื้อวัว (ดีวัว) ตรา น้องพร โดยวางจำหน่ายตามตลาดสด และร้านค้าปลีก, ค้าส่งทั่วประเทศ ด้วยอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง รสชาติอร่อย ความปลอดภัย และได้คุณภาพ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการเติบโตของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

พ.ศ. 2548

          นับแต่นั้นมา จึงมีแนวคิดในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2548 จัดตั้ง “ บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ” เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ตรา น้องพร ” และได้มีการวิจัยค้นคว้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส อีกหลายชนิด จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งปลีกและส่ง ได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มีการขยายตลาดอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกหลายประเทศทั่วโลก

          ปัจจุบัน “ บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ” กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 ( ยี่สิบล้านบาทถ้วน ) เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาในกระบวนการผลิต โดยมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ตามมาอีกหลายชนิด ได้พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย เพื่อให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายทั้งใน และต่างประเทศกำหนด รวมทั้งคุณภาพ และราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มภัตตาคาร และกลุ่มร้านอาหาร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปผลิตต่อเป็นอาหารสำเร็จรูป จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

          จากความใส่ใจของทีมงานวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ด้วยโรงงานระดับมาตรฐานสากล ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ เช่น GMP Codex, HACCP, HALAL, Green Industry จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ “ ตรา น้องพร ”สะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด จากโรงงานจนถึงมือผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ "ตรา น้องพร"

จากความใส่ใจของทีมงานวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ด้วยโรงงานระดับมาตรฐานสากล ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ เช่น GMP Codex, HACCP, HALAL, Green Industry จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ “ ตรา น้องพร ”สะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด จากโรงงานจนถึงมือผู้บริโภค

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top