บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

News And Events

กิจกรรมจิตอาสา อุตสาหกรรมรวมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ

วันที่ 19 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น.
บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา อุตสาหกรรมรวมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ณ วัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง น.นนทบุรี

ข่าวสารและกิจกรรม  ล่าสุด

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top