บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

News And Events

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2019

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ด้วยการมอบยาสามัญประจำบ้านและเครื่องอุปโภค รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ณ การบินไทยหน่วยงานส่งสินค้าขาออกภายในประเทศ วันที่ 21 ก.ย. 2562


บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ด้วยการมอบยาสามัญประจำบ้านและเครื่องอุปโภค รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ณ การบินไทยหน่วยงานส่งสินค้าขาออกภายในประเทศ วันที่ 21 ก.ย. 2562


ข่าวสารและกิจกรรม  ล่าสุด

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top