บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

News And Events

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์

คณะผู้บริหาร บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของสถานพยาบาล

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข่าวสารและกิจกรรม  ล่าสุด

© 2020 All Rights Reserved. Nongporn Food Industries Co., Ltd.

Top