08/Jul/2019
Khon Kaen Cup 2019

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันสนุกเกอร์ ระดับประเทศ Khon Kaen Cup 2019

บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันสนุกเกอร์ ระดับประเทศ Khon Kaen Cup 2019 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 – 13 ก.ค. 62 บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด สนับสนุนการแข่งขันสนุกเกอร์ […]
05/Jul/2019
น้องพรแชมป์เปี้ยนชิพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง น้องพรแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15

การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง น้องพรแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 5 – 7 ก.ค. 62 บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมกับ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จัดการแข่งขันแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงน้องพรแชมป์เปี้ยนชิพ […]
28/Jun/2019
แม็คโคร จ.นครราชสีมา

กิจกรรมบูธชงชิม : แม็คโคร จ.นครราชสีมา

แม็คโคร จ.นครราชสีมา งาน Store Horeca Day วันที่ 28 – 30 มิ.ย. 62 ผลิตภัณฑ์ ตราน้องพร จัดกิจกรรมบูธชงชิม ณ แม็คโคร จ.นครราชสีมางาน Store Horeca Day วันที่ 28 – 30 มิ.ย. […]
21/Jun/2019
แม็คโคร สาขา นครอินทร์ จ.นนทบุรี

กิจกรรมบูธชงชิม : แม็คโคร สาขานครอินทร์

แม็คโคร สาขา นครอินทร์ จ.นนทบุรี งาน Street Food Fair วันที่ 21 – 30 มิ.ย. 62 ผลิตภัณฑ์ ตราน้องพร จัดกิจกรรมบูธชงชิม ณ แม็คโคร สาขา นครอินทร์ จ.นนทบุรีงาน Street Food Fair วันที่ […]
14/Jun/2019
แม็คโคร พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

กิจกรรมบูธชงชิม : แม็คโคร สาขาพัทยาใต้

แม็คโคร สาขา พัทยาใต้ จ.ชลบุรี งาน Street Food Fair วันที่ 14 – 16 มิ.ย. 62 ผลิตภัณฑ์ ตราน้องพร จัดกิจกรรมบูธชงชิม ณ แม็คโคร สาขา พัทยาใต้ จ.ชลบุรีงาน Street Food Fair วันที่ […]