ปลา/กุ้งราดซอสมะขาม (Fish/Shrimp with Tamarind Sauce)